Vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy.

.

Naše vize:

....naším přáním je, aby od nás

odcházely děti připravené

zvládat situace, které přináší

každodenní život....

             

               PROVOZNÍ DOBA NAŠÍ MŠ: 6.00 - 16.30 HOD. TĚŠÍME SE NA VÁS.


Zveme rodiče dětí na webinář číslo 2. věnovaný logopedii. Účastnící webináře získají cenné rady      týkající se problematiky řeči a spoustu tipů pro efektivní a hravé procvičování v rámci domácí logopedické péče. Série 7 webinářů s názvem Logohrátky v domácím prostředí, proběhne pod vedením zkušené logopedky Mgr. Lucie Pavlicové. 

Aktuální hygienické opatření.  

Prosíme Vás o vstup do budovy mateřské školy pouze s ústy zakrytými rouškou, a o zkrácení pobytu v prostorách školy na co nejkratší možnou dobu. Rovněž dodržujte dostatečné rozestupy.


O nás...

Naše mateřská škola se nachází ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, v blízkosti 17 ZŠ.                                                                  Do provozu byla uvedena v roce 1988.                      Zřizovatelem mateřské školy je statutární město  Zlín. Budova je jednopatrová, panelového typu s rovnou střechou. V roce 2017 dostala budova školy nový kabát v podobě zateplené fasády. Rovněž byla rekonstruována střecha. Na jaře roku 2018 proběhla celková revitalizace školní zahrady.  V letech 2019 a 2020 byly třídy vybaveny novým nábytkem.                                                    Mateřská škola má tři třídy, věkově smíšené od tří do sedmi let. Třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí a všechny třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Prostředí MŠ je prostorné a vzdušné. V přízemí budovy se nachází třída "SLUNÍČEK", ředitelna a kuchyně. V prvním patře jsou třídy " KUŘÁTEK" a " KOŤÁTEK". Každá třída má svoji hernu, sociální zařízení, šatnu a přípravnou kuchyňku.                                                                                                           Budova školy je postavena uprostřed školní zahrady, která je oplocená a osázená zelení. Je vybavena pro zájmové a pohybové aktivity dětí. Například: tři pískoviště, skluzavka, různé hrací prvky a sprchy. Od léta 2020 dětem ke hraní slouží zrekonstruovaná venkovní terasa s gumovou bezpečnostní podlahou.                                                                                                                               V září 2020 byla naše MŠ přejmenována na MŠ SNP.                                                                   Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy. 

Naše třídy

I. třída KUŘÁTKA
Paní učitelky: 

Ludmila Krejčí  

Ludmila Klemšová

 

II. třída SLUNÍČKA
Paní učitelky: 

Jitka Gottfriedová  

Jitka Andrýsková

III. třída KOŤÁTKA
Paní učitelky: 

Dana Khainová  

Mgr. Eliška  Gogelová

             V mateřské škole pracuje také jeden školní asistent a pět provozních zaměstnanců.