Vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy.

.

Naše vize:

....naším přáním je, aby od nás

odcházely děti připravené

zvládat situace, které přináší

každodenní život....

Vážení rodiče, dle nařízení Vlády ČR je naše školka od 12.4.2021 znovu otevřena pouze pro předškolní děti.


S ohledem na uzavření MŠ mohou rodiče dětí žádat o ošetřovné. Bližší informace a aktivní formulář k vyplnění najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

https://www.cssz.cz/

Rodič si vyplní formulář sám, potvrzení ředitele o uzavření mateřské školy již nepotřebuje.

Zábavu pro mladší děti i nadále najdete v sekci: DISTANČNÍ VÝUKA.

Aktuální informace o provozu mateřské školy v době mimořádného opatření budou zveřejňovány na našich webových stránkách. 

                                                                                                                  Jitka Gottfriedová, ředitelka


             

               PROVOZNÍ DOBA NAŠÍ MŠ: 6.00 - 16.30 HOD. TĚŠÍME SE NA VÁS.

O nás...

Naše mateřská škola se nachází ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, v blízkosti 17 ZŠ.                                                                  Do provozu byla uvedena v roce 1988.                      Zřizovatelem mateřské školy je statutární město  Zlín. Budova je jednopatrová, panelového typu s rovnou střechou. V roce 2017 dostala budova školy nový kabát v podobě zateplené fasády. Rovněž byla rekonstruována střecha. Na jaře roku 2018 proběhla celková revitalizace školní zahrady.  V letech 2019 a 2020 byly třídy vybaveny novým nábytkem.                                                    Mateřská škola má tři třídy, věkově smíšené od tří do sedmi let. Třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí a všechny třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Prostředí MŠ je prostorné a vzdušné. V přízemí budovy se nachází třída "SLUNÍČEK", ředitelna a kuchyně. V prvním patře jsou třídy " KUŘÁTEK" a " KOŤÁTEK". Každá třída má svoji hernu, sociální zařízení, šatnu a přípravnou kuchyňku.                                                                                                           Budova školy je postavena uprostřed školní zahrady, která je oplocená a osázená zelení. Je vybavena pro zájmové a pohybové aktivity dětí. Například: tři pískoviště, skluzavka, různé hrací prvky a sprchy. Od léta 2020 dětem ke hraní slouží zrekonstruovaná venkovní terasa s gumovou bezpečnostní podlahou.                                                                                                                               V září 2020 byla naše MŠ přejmenována na MŠ SNP.                                                                   Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy. 

Naše třídy

I. třída KUŘÁTKA
Paní učitelky: 

Ludmila Krejčí  

Ludmila Klemšová

 

II. třída SLUNÍČKA
Paní učitelky: 

Jitka Gottfriedová  

Jitka Andrýsková

III. třída KOŤÁTKA
Paní učitelky: 

Dana Khainová  

Mgr. Eliška  Gogelová

             V mateřské škole pracuje také jeden školní asistent a pět provozních zaměstnanců.