Vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy.

.

Naše vize:

....naším přáním je, aby od nás

odcházely děti připravené

zvládat situace, které přináší

každodenní život....


PROVOZNÍ DOBA NAŠÍ MŠ: 6.00 - 16.30 HOD.

TĚŠÍME SE NA VÁS.SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NAJDETE V SEKCI                                                         INFORMACE RODIČŮM -  ZÁPIS DO MŠ                                                    Tablo našich letošních  předškoláků. 


        Uzavření naší mateřské školy v období             hlavních prázdnin 2022.

Uzavření mateřské školy: 1.7. - 24.7.a 22.8 - 31.8.2022

Provoz mateřské školy: 25.7 - 21.8.2022


          Děkujeme rodičům za poskytnutí sponzorských darů,                 jak finančních, tak věcných.

                                                       


O nás...

Naše mateřská škola se nachází ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, v blízkosti 17 ZŠ.                                        Do provozu byla uvedena v roce 1988.                      Zřizovatelem mateřské školy je statutární město  Zlín. Budova je jednopatrová, panelového typu s rovnou střechou. V roce 2017 dostala budova školy nový kabát  v podobě zateplené fasády. Rovněž byla rekonstruována střecha. Na jaře roku 2018 proběhla celková revitalizace školní zahrady.  V letech 2019 a 2020 byly třídy vybaveny novým nábytkem.                              Mateřská škola má tři třídy, věkově smíšené od tří do sedmi let. Třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí a všechny třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Prostředí MŠ je prostorné a vzdušné. V přízemí budovy se nachází třída "SLUNÍČEK", ředitelna a kuchyně. V prvním patře jsou třídy " KUŘÁTEK" a " KOŤÁTEK". Každá třída má svoji hernu, sociální zařízení, šatnu a přípravnou kuchyňku.                    Budova školy je postavena uprostřed školní zahrady, která je oplocená a osázená zelení. Je vybavena pro zájmové a pohybové aktivity dětí. Například: tři pískoviště, skluzavka, různé hrací prvky a sprchy. Od léta 2020 dětem ke hraní slouží zrekonstruovaná venkovní terasa s gumovou bezpečnostní podlahou.                            V září 2020 byla naše MŠ přejmenována na MŠ SNP.                                                          Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy. 

Naše třídy

I. třída KUŘÁTKA
Paní učitelky: 

Ludmila Krejčí  

Daniela Baštincová

 

II. třída SLUNÍČKA
Paní učitelky: 

Jitka Gottfriedová  

Jitka Andrýsková

Lucie Vrbová

III. třída KOŤÁTKA
Paní učitelky: 

Dana Khainová  

Mgr. Eliška  Gogelová

Etela Podešvová-asistent                               pedagoga

   V mateřské škole pracuje také pět provozních zaměstnanců a jeden školní asistent.