Vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy.

.

Naše vize:

....naším přáním je, aby od nás

odcházely děti připravené

zvládat situace, které přináší

každodenní život....


             

               PROVOZNÍ DOBA NAŠÍ MŠ: 6.00 - 16.30 HOD. TĚŠÍME SE NA VÁS.


Aktuální informace k nástupu dětí do MŠ.

Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětem, které se vrátily ze země      s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu sedmi dní od vstupu na území ČR, respektive po dobu deseti dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Prosíme tedy o vyplnění Čestného prohlášení, které si můžete stáhnout níže, nebo si jej vyzvednout v MŠ a vyplnit při nástupu dítěte.

O nás...

Naše mateřská škola se nachází ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, v blízkosti 17 ZŠ.                                                            Do provozu byla uvedena v roce 1988.                      Zřizovatelem mateřské školy je statutární město  Zlín. Budova je jednopatrová, panelového typu s rovnou střechou. V roce 2017 dostala budova školy nový kabát  v podobě zateplené fasády. Rovněž byla rekonstruována střecha. Na jaře roku 2018 proběhla celková revitalizace školní zahrady.  V letech 2019 a 2020 byly třídy vybaveny novým nábytkem.                                      Mateřská škola má tři třídy, věkově smíšené od tří do sedmi let. Třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí a všechny třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Prostředí MŠ je prostorné a vzdušné. V přízemí budovy se nachází třída "SLUNÍČEK", ředitelna a kuchyně.          V prvním patře jsou třídy " KUŘÁTEK" a " KOŤÁTEK". Každá třída má svoji hernu, sociální zařízení, šatnu a přípravnou kuchyňku.                                                                                                           Budova školy je postavena uprostřed školní zahrady, která je oplocená a osázená zelení. Je vybavena pro zájmové a pohybové aktivity dětí. Například: tři pískoviště, skluzavka, různé hrací prvky a sprchy. Od léta 2020 dětem ke hraní slouží zrekonstruovaná venkovní terasa s gumovou bezpečnostní podlahou.                                                                                                                               V září 2020 byla naše MŠ přejmenována na MŠ SNP.                                                                   Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy. 

Naše třídy

I. třída KUŘÁTKA
Paní učitelky: 

Ludmila Krejčí  

Matouš Bubeník

 

II. třída SLUNÍČKA
Paní učitelky: 

Jitka Gottfriedová  

Jitka Andrýsková

III. třída KOŤÁTKA
Paní učitelky: 

Dana Khainová  

Mgr. Eliška  Gogelová

                                    V mateřské škole pracuje také pět provozních zaměstnanců.