Akce pro děti

Školní akce v roce 2021-2022

AKCE V KVĚTNU:

3.5.2022 - Děti pojedou do kina na film Tlapková                                  patrola. Začátek v 9.00 hod.

6.5.2022 - Projektový den  na celé dopoledne pro                                  předškolní děti věnovaný přírodě a zdravému                      pohybu.

                   ,,UČÍME SE SE ZDRAVÍKEM".

9.5.2022 - Předškolní děti se zúčastní koncertu na ZUŠ                      ve Zlíně na JS.

11.5.2022 - OSLAVA DNE MAMINEK 

                     Zveme všechny maminky na posezení                                 spojené s tvořením vet třídách svých  dětí.                         Začínáme v 15 hodin.

19.5.2022 - Výlet na hrad Malenovice.

23.5.2022 - Muzikohrátky pro děti v MŠ. Začátek v 8.30.

30.5.2022 - Společné focení tříd ke konci školního roku.


AKCE V DUBNU:

5.4.2022 - Den pro zdraví.
                    Cvičíme v tělocvičně ZŠ - Koťátka.
7.4.2022 - Předškolní děti jedou na Filmové                                  ateliery Zlín.
                      Odcházíme v 7.30 hod z MŠ.
11.4.2022 - Návštěva knihovny na JS - Sluníčka.
12.4.2022 - Den pro zdraví - Kuřátka
20.4.2022 - Den otevřených dveří v naší MŠ pro                            nové děti.
                      V době od 9.30 do 11.00 hod.
22.4.2022 - Divadlo na Malé scéně - Malá                                      čarodějnice.
                      Začátek v 10.00 hod.
28.4.2022 - Pohádkové divadlo v MŠ.
          Návštěva Základní umělecké školy: 
12.4.2022 - Sluníčka.
13.4.2022 - Koťátka.
20.4.2022 - Kuřátka.
           Začátek vždy od 10.00 hod.

AKCE V BŘEZNU:

2.3.2022- Divadlo v MŠ - ENTENTÝKY.

                  Začátek v 10.30.hod

14.3.- 18.3.2022 - Ve všech třídách bude                                                   probíhat  projekt

               ,,PRINCEZNIČKA VE VĚŽI".

Od 21.3.2022 - PŘIVÍTÁME JARO

DNY PRO ZDRAVÍ: Cvičení v tělocvičně na ZŠ.

1.3.2022 - KUŘÁTKA

3.3.2022 - KOŤÁTKA


AKCE V ÚNORU:

31.1. - 4.2.2022 - TĚŠÍME SE NA ZIMNÍ                                                     OLYMPIJSKÉ HRY.

Týden plný her a sportování.

22.2.2022 - Divadelní představení s názvem- 

                            ,,STOLOVÁNÍ"

Začátek v 8.30.hod. 

21.2.- 25.2.2022 - Bude probíhat ve všech třídách

                                  MASOPUSTNÍ HRANÍ.

Ve čtvrtek 24.2.2022 budeme mít karneval. 

Prosíme připravte dětem masky k tématu.

DNY PRO ZDRAVÍ: Cvičení v tělocvičně na ZŠ.

2.2.2022- KUŘÁTKA

1.2.2022- SLUNÍČKA

3.2 a 18.2.2022- KOŤÁTKA

Dle počasí navštívíme zimní les.

AKCE V LEDNU:

18.01.2022 - Divadelní představení v MŠ s názvem -

                              ,,VČELÍ KRÁLOVNA"

Začátek v 8.30hod.

DNY PRO ZDRAVÍ: Cvičení v tělocvičně na ZŠ.

19.01 a 25.01 2022- KUŘÁTKA

11.01 - SLUNÍČKA

20.01 - KOŤÁTKA

               Akce v měsíci prosinec.

1.12.2021- Za dětmi přijde Mikuláš, také proběhne mikulášský rej masek. 

                      Prosíme rodiče, aby dětem připravili kostým čertíka nebo andílka.

                    - Zdobení perníčků.

  7.12.2021- V MŠ proběhne žonglérská show. Začínáme v 8.15 hod.

15.12.2021-Charitativní akce ,,Den pro Zuzanku". 

                     Ve vestibulu školy proběhne jarmark. Výtěžek bude věnován na dětskou                                       onkologii.

20.12.2021-Sluníčka navštíví knihovnu s vánočním programem.

21.12.2021- Divadlo v MŠ: VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA. Začátek v 8.30 hod.

                    - Vánoční koledování s rodiči na zahradě školy. -Je nám líto, ale tato akce se z                              důvodu špatné epidemiologické situace ruší.

22.12.2021- Dopolední zpívání u stromečku ve třídách dětí, spojené s rozdáváním dárečků.


Akce v měsíci listopad.


                               NÁVŠTĚVA KNIHOVNY JIŽNÍ SVAHY NA TÉMA : ,,STRAŠIDÝLKA".

PONDĚLÍ 1.11.2021:  třída KUŘÁTKA na 9.00 hod.

                                       třída SLUNÍČEK na 10.00 hod.

 ÚTERÝ 2.11.2021:     třída KOŤÁTKA na 10.00 hod.


  9.11.2021 - Divadlo v MŠ: KAŠPÁREK A JEŽIBABA. Začínáme v 8.30 hod.

22.11.2021 - Divadlo v MŠ: POHÁDKA Z POUTI. Začínáme v 8.30 hod.

24.11.2021- Pečení vánočních perníčků.

25.11.2021 - VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ.Akce v měsíci říjen.


 6.10.2021- Oční prohlídka přihlášených dětí.

 7.10.2021- Projekt: Zakousni se do pohybu.

                      Začínáme v 8.30 hod. Dle počasí na školní                                  zahradě.

12.10.2021- Divadelní představení v MŠ. 

                       ,,Zubykaz"

                        Začátek v 10.00 hod.


V týdnu od 18.10. do 22.10. bude probíhat barevný týden.

Prosíme rodiče o spolupráci při oblékání dětí v jednotlivých dnech do těchto barev: ŽLUTÉ PONDĚLÍ                                                                                ČERVENÉ ÚTERÝ                                                                                ZELENÁ STŘEDA                                                                                MODRÝ ČTVRTEK                                                                              ORANŽOVÝ PÁTEK


26.10.2021- Loutkové divadlo v MŠ.

                       Tři pohádky: ,,Kohoutek a slepička"

                                              ,,Perníková chaloupka"

                                              ,,Červené klubíčko"

                          Začátek v 8.30 hod.

Akce v měsíci září:

AKTUÁLNĚ:

V PÁTEK 24.9.2021 PŮJDOU DĚTI ZE TŘÍDY KUŘÁTEK  DO LESA.

TŘÍDA KOŤÁTEK Z DŮVODU VELKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ PŮJDE DO LESA V TÝDNU OD 27.9. DO 1.10.2021.

Dětem dejte batůžek s pitím, svačina je zajištěna. Dle počasí i pláštěnku.

V PÁTEK 10.9.2021 PŮJDOU DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK NA VYCHÁZKU DO LESA. 


7.9.2021 -  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ- Akce pro předškolní děti. 

                    V 8.30 pojedou děti přistaveným autobusem                                 do Malenovic na dopravní hřiště. 

                     Předpokládaný návrat je v 11.00 hod.

9.9.2021 - TOMÁŠOVA SHOW - Kouzelnické představení    

                    s doprovodným zábavným programem.

                   Začátek v 8.30 hod.

21.9.2021 - DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA 

                      Pohádkové představení ,,Křišťálová studánka"

                      Začátek v 8.30 hod.

JDEME DO KNIHOVNY NA BESEDU ,,SLUŠNÉ CHOVÁNÍ"

                     A TO:  KOŤÁTKA  16.9.2021 v 9.30 hod.

                                 SLUNÍČKA 16.9.2021 v 10.00 hod.

                                 KUŘÁTKA 23.9.2021 V 10.00 hod.

                                

30.9.2021 - Preventivní program pro předškolní děti ve                                    spolupráci s Městskou policií Zlín.

                      Děti se seznámí s pravidly bezpečného chování.

                      Například jak se chovat k neznámým lidem, co

                      dělat při kontaktu s cizím psem, jak se chovat

                      při nálezu infekčního materiálu apod.

                      Vše proběhne v dopoledních hodinách na školní

                      zahradě.

Akce v měsíci - Červen


1.6 .2021 - DEN DĚTÍ - Sportovní dopoledne na školní                                   zahradě.

11.6.2021 - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA - Divadlo Plyšového                                      medvídka.

                     Od 9.00. hodin, dle počasí na zahradě školy.

15.6.2021 - Fotografování dětí od 9.30 hod.

17.6.2021 - ZVEME RODIČE NA SPOLEČNÉ UKONČENÍ                                   ŠKOLNÍHO ROKU.                                                 Společně si opečeme špekáčky. K dobré náladě přispěje živá   hudba od 15 do 17 hodin. Vše se uskuteční dle aktuálních   vládních opatřeních.

24.6.2021 - DOPOLEDNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL SPOJENÝ S                            ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY.

Akce v měsíci - Únor.


V týdnu od 7. 2. do 12. 2. 2021 si budeme s dětmi povídat na téma:                                                         OD POHÁDKY K MASOPUSTNÍMU KARNEVALU.

- 11.2.2021 bude v dopoledních hodinách probíhat ve všech třídách Masopustní karneval.                      Prosíme, připravte svým dětem Masopustní karnevalovou masku.

I nadále platí, že v současné situaci, jsou kulturní akce naší MŠ omezeny.

Akce v měsíci - Leden


6. 1. 2021 -  Oslava dne příchodu Tří králů.


V současné epidemiologické situaci jsou kulturní akce naší MŠ omezeny.