Akce pro děti

Akce školní rok 2023 - 2024.

Akce DUBEN:

8.4.2024 - Třídy Sluníček a Motýlků navštíví taneční studio                           ,, IDANCE".

15 - 19.4.2024 - V tomto týdnu si budeme se všemi dětmi                                       povídat na téma ,,Kapička vody".

18.4.2024 - Pro předškoláky je připraven celodenní program                          v MŠ, přibližně do 20.hodin.                                                              Dopoledne navštíví Ekocentrum Velíková                                        s programem ,, Co se děje pod hladinou".

22 - 26.4.2024 - V tomto týdnu si budeme se všemi dětmi                                        povídat na téma ,,Den Země".

25.4.2024 - Divadlo Šikulka v MŠ.

29.4.2024 - Návštěva ZUŠ - pouze předškoláci.

30.4.2024 - Canisterapie v MŠ.

Plánované vycházky do lesa (dle počasí)                           BROUČCI -   24.4.2024                                                         SLUNÍČKA - 16.4. a 23.4.2024                                               MOTÝLCI -   12.4  a 26.4.2024


Akce BŘEZEN:

  4.3. 2024 - Muzikálové vystoupení v MŠ.

  5.3.2024 - Žonglér Ošmera v MŠ - Pirátská show

11.3.2024 - Návštěva ZŠ Křiby (Pouze předškoláci).

12.3.2024 - Velikonoce v muzeu - Sluníčka                                                         Návštěva Muzea ve Zlíně s velikonoční tématikou.

14.3.2024 - Divadelní představení v Pedagogické škole.                                  Studenti SŠPGS ve Zlíně zahrají dětem divadlo. 

21.3.2024 - Návštěva knihovny na JS ve Zlíně.                                                    Povídání o Velikonocích - Sluníčka a Motýlci.

Plánované vycházky do lesa (dle počasí)                                                 BROUČCI - 26.3.2024                                                                         SLUNÍČKA - 7.3 a 19.3.2024                                                             MOTÝLCI - 12.3 a 22.3.2024                    

Akce v únoru.

5.2. až 16.2.2024 budou v naší školce probíhat dny v duchu                                      Masopustu.

8.2.2024 - Divadlo v MŠ s pohádkou Ježek a sněhulák.

13.2.2024 - Masopustní karneval v MŠ. Připravte dětem                                  karnevalový kostým.                                                      15.2.2024 - Třída Sluníček navštíví kino Zlaté jablko.                                         Pásmo pohádek  Za kamarády z televize.                              Pro vysokou nemocnost je tato akce zrušena!

16.2.2024 -  Městská policie v MŠ s naučným programem                               pro předškolní děti. Začátek v 9.00 hod.                                  Pro nemoc, proběhne tato akce v jiném termínu.

27.2.2024 - Třída Broučků půjde na vycházku do lesa.

I tento měsíc budou děti navštěvovat tělocvičnu v rámci               Dnů pro zdraví.     

   7.2.2024 - třída Broučků                                                                    12.2., 26.2.2024 - třída Sluníček   12.2 zrušeno!                           5.2., 28.2.2024 - třída Motýlků                                                   

Akce LEDEN:

18.1.2024 - Motýlci jdou do kina Zlaté Jablko na film                                        LETÍME 2. Začátek v 9.00hod.

25.1.2024 - BUBENÍCI v MŠ. Začínáme v 9.00hod.

31.1.2024 - Třída Motýlků navštíví Pedagogickou školu                                    s programem Zimní radovánky.                                                          Od 9.00 - 10.00hod.

DNY PRO ZDRAVÍ - Návštěva tělocvičny na ZŠ.                                                                 Broučci - 17.1.                                                                                       Sluníčka - 8.1 a 29.1.                                                                           Motýlci - 10.1 a 22.1

Akce prosinec:

6.12.2023 - Za dětmi přijde Mikuláš.

                     ,,Čertovsko-andělský karnevalový rej" 

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PŘIPRAVILI KOSTÝM ČERTÍKA NEBO ANDÍLKA.

11.12.2023 - Sférické kino v MŠ. Začátek v 9.00 hod.

13.12.2023 - Naše MŠ se již tradičně účastní charitativní                              akce ,,DEN PRO ZUZANKU".                                                            Ve vestibulu  školy proběhne jarmark, jehož                              výtěžek bude věnován na dětskou onkologii.

15.12.2023 - Třída Sluníček půjde do knihovny, na téma                                    ,,Vánoce". Začátek v 10.00 hod.

18.12.2023 - Vánoční tvoření s rodiči.                                                                      Sluníčka v 15.00 hod.                                                                          Motýlci v 15.30 hod.

19.12.2023 - Vánoční tvoření s rodiči.                                                                      Broučci v 15.00 hod.

20.12.2023 - Ježíšek přinese do tříd dětem dárečky.

21.12.2023 - Třída motýlků pojede na Malou scénu.                                           ,,Vánoční hvězda". Začátek v 8.30 hod. 


Akce v listopadu:

2.11.2023 - Strašidýlkový karneval

3.11.2023 - Vánoční focení dětí

6.-10.11.2023 - Barevný týden v naší školce                                                                Pondělí -  ŽLUTÁ                                                                                   Úterý  - ČERVENÁ                                                                                Středa - ZELENÁ                                                                                  Čtvrtek - MODRÁ                                                                                  Pátek - ORANŽOVÁ                                                    Žádáme rodiče, aby přizpůsobili dětem barvu oblečení              k danému dni.

 6.11.2023 - Beseda s dětmi na téma ,,Budka pro ptáčky".

 15.11.2023 - Za dětmi přijede divadlo,, Z TRUHLICE".                                         Pohádka ,,O zubním kazu".

22.11.2023 - Společné pečení vánočních perníčků.

23.11.2023 - Třída Sluníček pojede do kina.                                                          ,, Za kamarády z televize".

28.11.2023 - Třída Sluníček pojede do muzea.                                                      ,,Vánoce v muzeu".

29.11.2023 - Zdobení vánočních perníčků.

AKCE V ŘÍJNU:

18.10.2023 - Divadelní představení v MŠ.                                                              ,,O drakovi a princeznách".


19.10.2023 - Třída Sluníček a Motýlků pojede na Stromové                           slavnosti. Děti čeká bohatý program v parku                             u zámku ve Zlíně.

AKCE V ZÁŘÍ:

11.9.2023 - Preventivní vyšetření sluchu nahlášených                            dětí.

14.9.2023 - Předškolní děti navštíví dopravní hřiště                                   v Malenovicích. Odjezd autobusem                                         od školky bude v 8.20 hod.

18.9.2023 - Přijede k nám kouzelník Tom.

Od 19.9.2023 budou přihlášené děti navštěvovat 6 lekcí         kurzu plavání. Dětem připravte do batůžku plavky,             koupací   čepici, mýdlo a ručník.

27.9.2023 - Pojede třída Sluníček na výlet do ZOO.                                  Sraz dětí do 7.40 hod. Dětem dejte do                                    batůžku pláštěnku a pití, svačinku budou                            mít z MŠ. Děti bude možné vyzvedávat                                  nejdříve od 14.00 hod. 

  Školní akce v roce 2022-2023

AKCE ČERVEN:

 • Čtvrtek 1.6. – den dětí na školní zahradě v rámci projektu Indiáni.
 • Čtvrtek 8.6. – Sporťáček v MŠ Dětská. 
             Středa 14.6. – pasování předškoláků a ukončení                                                 školního roku na školní zahradě                                                   s živou hudbou a opékání špekáčků.
 • ZVEME RODIČE NA SPOLEČNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU. Společně si opečeme špekáčky. K dobré náladě přispěje živá hudba od 15 do 17 hodin.
 • 15.6. – pohádkové divadlo v MŠ
 • 21.6. -  pojedou Motýlci na Velíkovou
 • 26.6.  - proběhne dopoledne na školní zahradě karneval.                Dětem připravte masku.
 • 27.6. – Olympiáda Pedagogické školy na hřišti 17.ZŠ                      od 8:30 do 11:00 hod. 
 • 28.6. – se bude konat schůzka s rodiči nových dětí                     od 15:00hod. 

AKCE KVĚTEN:                                                                 

 • 2.5. – třída Sluníčka – DDM Astra (Malá ZOO)
 • 3.5. – Stadion mládeže – atletika (předškoláci)
 • 10.5. – 11.5. přespání v MŠ (předškoláci)
 • 12.5 – hřiště 17. ZŠ (předškoláci)
 • 15.5. – třída Motýlci – Tvoření s maminkou ke Dni matek.
 • 16.5. – třída Sluníčka – Tvoření s maminkou ke Dni matek
 • 17.5. – třída Motýlci – Velíková (téma Voda)
 • 17.5. – třída Broučci – Tvoření s maminkou ke Dni matek
 • 18.5. – návštěva ZUŠ – koncert (pouze předškoláci)
 • 22.5. - třída Sluníčka – výlet na Velíkovou
 • 23.5. – focení tříd v MŠ
 • 24.5. – atletika (předškoláci)
 • 25.5. - třídy Sluníčka a Motýlci – kino ve Zlatém jablku
 • 29.5. - 9.6. - projekt paní učitelky L. Vrbové "INDIÁNI", spojený s oslavou Dne dětí.
 • 31.5. – třída Motýlci – celodenní výlet do Malenovic
 • 31.5. – třída Broučci – celodenní výlet do Žeranovic
 • 31.5. – třída Sluníčka – celodenní výlet do Vizovic.     Žádáme rodiče, aby své děti přivedli do MŠ                  nejpozději do 7.30 hod.                                                      Dětem dejte do batůžku pláštěnku, sladkost                ( ne čokoládu). Ve školce děti dostanou na cestu řízek s chlebem, ovocnou svačinku a pití.                      Předpokládaný příjezd všech tříd je přibližně ve 14.00 hod.
 • Podrobné informace k akcím budou na nástěnkách          v šatnách dětí.

                                                                 

AKCE V DUBNU:

 3.4.2023 - Velikonoce v muzeu. Třída Motýlků.

11.4.2023 - ,,Umělecká vycházka".

                      Prohlídka ZUŠ na Jižních Svazích. Třída Sluníček

12.4.2023 - Prohlídka ZUŠ. Třída Motýlci.

13.4.2023 - Návštěva divadla na MALÉ SCÉNĚ.

                      Tůdle, nůdle, aneb rošťačíme s dětmi.

                      Všechny třídy. Děti přiveďte do 7.00 hodin.

18.4.2023 - Divadlo v MŠ - UKLIĎME LES.

20.4.2023 - Výlet do ZOO. Třída Motýlci.

27.4.2023 - Divadlo v MŠ - DĚDEČKŮV DVOREČEK.

AKCE V BŘEZNU

 8.3.2023 - Třída Motýlků půjde do muzea ve Zlíně.

15.3.2023 - Návštěva všech předškolních dětí v první třídě                          17. ZŠ.

23.3.2023 - Sluníčka a Broučci navštíví kino ve Zlatém jablku.                        Pásmo krátkých pohádek - Pohádková zahrádka.                          Děti budou odcházet v 8.00 z MŠ.

24.3.2023 - Studentky Pedagogické školy si pro děti připravily                        pohádkové povídání, zpívání a tancování.                                      Začátek v 9.00 hodin na Pedagogické škole.

28.3.2023 - Třída Sluníček navštíví knihovnu na JS.                                            S programem ,,Velikonoce".                                                            Třída Motýlků jedou do knihovny.

31.3.2023 - Sluníčka navštíví muzeum ve Zlíně.


AKCE V ÚNORU: 

  9.2.2023 - Motýlci jedou do muzea ve Zlíně. 

20.2. až 24.2.2023 - Slavíme Masopust  

23.2.2023 - Masopustní karneval.                                                                       Prosíme rodiče, připravte dětem tématickou                                  masku.

 24.2-2023 - Žongléřská show v MŠ.                                                                    Začátek v 8.15.hod.Váš text začíná právě zde.

     Dle počasí půjdou všechny třídy do lesa nakrmit zvířátka.

AKCE V LEDNU:

Všechny třídy si připomenou příchod TŘÍ KRÁLŮ.

10.1.2023 - Třída Motýlků pojede do knihovny.

13.1.2023 - Třída Sluníček a střední děti z Broučků půjdou                         do tělocvičny - DEN PRO ZDRAVÍ.

18.1.2023 - PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ V MŠ.                          Týká se pouze přihlášených dětí.

19.1.2023 - Divadlo v MŠ:                                                                                     ,,POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY".


AKCE V PROSINCI:

 2.12.2022 - Všechny děti středního věku půjdou cvičit do                          tělocvičny Pedagogické školy.

 7.12.2022 - Za dětmi přijde MIKULÁŠ.                                                                  ,,Čertovsko-andělský karnevalový rej"                    PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PŘIPRAVILI KOSTÝM                                      ČERTÍKA NEBO ANDÍLKA.                               

12.12.2022 - Třída Broučků - středňáci navštíví program                             ,,Na obloze svití hvězda" ve zlínském muzeu.

14.12.2022 - Třída Motýlků navštíví program ,,Na obloze                             svití hvězda" ve zlínském muzeu.

14.12.2022 - Naše MŠ se již tradičně účastní charitativní                             akce ,,DEN PRO ZUZANKU".                                                           Ve vestibulu školy proběhne jarmark, jehož                             výtěžek bude věnován na dětskou onkologii.

15.12.2022 - Divadlo s vánoční pohádkou v MŠ.                                               Divadlo zrušeno pro velkou nemocnost dětí.

20.12.2022 - Zveme rodiče do tříd svých dětí na                                               VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI.                                                         Začínáme v 15.00 hod.                                                      ZRUŠENO, PRO VYSOKOU NEMOCNOST DĚTÍ.

21.12.2022 - Dopolední zpívání u stromečku ve třídách                                 dětí, spojené s rozdáváním dárečků.


                                Akce v listopadu:


  4.11.2022 - DEN PRO ZDRAVÍ - Třída Sluníček navštíví tělocvičnu 17. ZŠ.

10.11.2022 - DIVADLO V MŠ - ,,Jak si stromy povídají". Začínáme v 8.30 hod.

21.11.2022 - Třída Sluníček navštíví knihovnu na JS. Téma - PODZIM - ZIMA.

23.11.2022 - PEČENÍ PERNÍČKŮ - Pečeme ve všech třídách.

                      - Třída Motýlků pojede na Malou scénu na pohádku ,,O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA".

25.11.2022 - FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ - ,,VÁNOČNÍ SADA".

28.11.2022 - Třída Sluníček navštíví program ,,Na obloze svití hvězda" ve zlínském muzeu.

30.11.2022 - ZDOBENÍ PERNÍČKŮ.


AKCE V ŘÍJNU:

7. a 12.10.2022  si třída Motýlků pojede prohlédnout zlínský                                   mrakodrap  a budovu Prioru.                                    11. 10.2022 - Divadlo Truhlice v MŠ.                                                                         ,,Hygiena - mytí rukou"                                                                       Začátek v 8.30.hod.                                                     21.10.2022 - Divadelní představení na Malé scéně                                               ,,Vodník Česílko"                                                                                   Pojedou děti ze Sluníček a starší Broučci.                                      Z MŠ odcházíme v 7.30.hod.

AKCE V ZÁŘÍ:                                                                             

13.9.2022 - Divadelní představení v MŠ                                                                         KOUZELNÍK TOM - začínáme v 8.30 hod.


Předškoláci:                                                                                  

14.9.2022 - Preventivní program pro předškolní děti                                                  ve spolupráci s Městskou policií Zlín.

Děti se seznámí s pravidly bezpečného chování. Například jak se chovat k neznámým lidem, co dělat při kontaktu s cizím psem, jak se chovat při nálezu infekčního materiálu apod. Vše proběhne v dopoledních hodinách na školní zahradě.

22.9.2022 - Předškolní děti pojedou na vzdělávací program do přírodovědného centra TRNKA v Uherském Hradišti.                          Autobus bude odjíždět od MŠ v 7.20 hod. Děti je nutno přivést nejpozději do 7.15 hod.                     

Od 8.9.2022 do 20.10.2022 budou přihlášené děti navštěvovat      6 lekcí kurzu plavání. Dětem do batůžku připravte plavky, koupací čepici a ručník s mýdlem.  

AKTUÁLNĚ.

V pátek 23. 9. 2022 pojede třída Sluníček na výlet do ZOO Lešná.  Odcházíme ze školky v 8. 00 hod. Dětem dejte do batůžku pláštěnku, pití a něco na zub.