Akce pro děti

Akce v měsíci - Červen


1.6 .2021 - DEN DĚTÍ - Sportovní dopoledne na školní                                   zahradě.

11.6.2021 - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA - Divadlo Plyšového                                      medvídka.

                     Od 9.00. hodin, dle počasí na zahradě školy.

15.6.2021 - Fotografování dětí od 9.30 hod.

17.6.2021 - ZVEME RODIČE NA SPOLEČNÉ UKONČENÍ                                   ŠKOLNÍHO ROKU.                                                 Společně si opečeme špekáčky. K dobré náladě přispěje živá   hudba od 15 do 17 hodin. Vše se uskuteční dle aktuálních   vládních opatřeních.

24.6.2021 - DOPOLEDNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL SPOJENÝ S                            ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY.

Akce v měsíci - Únor.


V týdnu od 7. 2. do 12. 2. 2021 si budeme s dětmi povídat na téma:                                                         OD POHÁDKY K MASOPUSTNÍMU KARNEVALU.

- 11.2.2021 bude v dopoledních hodinách probíhat ve všech třídách Masopustní karneval.                      Prosíme, připravte svým dětem Masopustní karnevalovou masku.

I nadále platí, že v současné situaci, jsou kulturní akce naší MŠ omezeny.

Akce v měsíci - Leden


6. 1. 2021 -  Oslava dne příchodu Tří králů.


V současné epidemiologické situaci jsou kulturní akce naší MŠ omezeny.