Akce pro děti

Školní akce v roce 2023-2024

Akce v listopadu:

2.11.2023 - Strašidýlkový karneval

3.11.2023 - Vánoční focení dětí

6.-10.11.2023 - Barevný týden v naší školce                                                                Pondělí -  ŽLUTÁ                                                                                   Úterý  - ČERVENÁ                                                                                Středa - ZELENÁ                                                                                  Čtvrtek - MODRÁ                                                                                  Pátek - ORANŽOVÁ                                                    Žádáme rodiče, aby přizpůsobili dětem barvu oblečení              k danému dni.

 6.11.2023 - Beseda s dětmi na téma ,,Budka pro ptáčky".

 15.11.2023 - Za dětmi přijede divadlo,, Z TRUHLICE".                                         Pohádka ,,O zubním kazu".

22.11.2023 - Společné pečení vánočních perníčků.

23.11.2023 - Třída Sluníček pojede do kina.                                                          ,, Za kamarády z televize".

28.11.2023 - Třída Sluníček pojede do muzea.                                                      ,,Vánoce v muzeu".

29.11.2023 - Zdobení vánočních perníčků.

AKCE V ŘÍJNU:

18.10.2023 - Divadelní představení v MŠ.                                                              ,,O drakovi a princeznách".


19.10.2023 - Třída Sluníček a Motýlků pojede na Stromové                           slavnosti. Děti čeká bohatý program v parku                             u zámku ve Zlíně.

AKCE V ZÁŘÍ:

11.9.2023 - Preventivní vyšetření sluchu nahlášených                            dětí.

14.9.2023 - Předškolní děti navštíví dopravní hřiště                                   v Malenovicích. Odjezd autobusem                                         od školky bude v 8.20 hod.

18.9.2023 - Přijede k nám kouzelník Tom.

Od 19.9.2023 budou přihlášené děti navštěvovat 6 lekcí         kurzu plavání. Dětem připravte do batůžku plavky,             koupací   čepici, mýdlo a ručník.

27.9.2023 - Pojede třída Sluníček na výlet do ZOO.                                  Sraz dětí do 7.40 hod. Dětem dejte do                                    batůžku pláštěnku a pití, svačinku budou                            mít z MŠ. Děti bude možné vyzvedávat                                  nejdříve od 14.00 hod. 

  Školní akce v roce 2022-2023

AKCE ČERVEN:

 • Čtvrtek 1.6. – den dětí na školní zahradě v rámci projektu Indiáni.
 • Čtvrtek 8.6. – Sporťáček v MŠ Dětská. 
             Středa 14.6. – pasování předškoláků a ukončení                                                 školního roku na školní zahradě                                                   s živou hudbou a opékání špekáčků.
 • ZVEME RODIČE NA SPOLEČNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU. Společně si opečeme špekáčky. K dobré náladě přispěje živá hudba od 15 do 17 hodin.
 • 15.6. – pohádkové divadlo v MŠ
 • 21.6. -  pojedou Motýlci na Velíkovou
 • 26.6.  - proběhne dopoledne na školní zahradě karneval.                Dětem připravte masku.
 • 27.6. – Olympiáda Pedagogické školy na hřišti 17.ZŠ                      od 8:30 do 11:00 hod. 
 • 28.6. – se bude konat schůzka s rodiči nových dětí                     od 15:00hod. 

AKCE KVĚTEN:                                                                 

 • 2.5. – třída Sluníčka – DDM Astra (Malá ZOO)
 • 3.5. – Stadion mládeže – atletika (předškoláci)
 • 10.5. – 11.5. přespání v MŠ (předškoláci)
 • 12.5 – hřiště 17. ZŠ (předškoláci)
 • 15.5. – třída Motýlci – Tvoření s maminkou ke Dni matek.
 • 16.5. – třída Sluníčka – Tvoření s maminkou ke Dni matek
 • 17.5. – třída Motýlci – Velíková (téma Voda)
 • 17.5. – třída Broučci – Tvoření s maminkou ke Dni matek
 • 18.5. – návštěva ZUŠ – koncert (pouze předškoláci)
 • 22.5. - třída Sluníčka – výlet na Velíkovou
 • 23.5. – focení tříd v MŠ
 • 24.5. – atletika (předškoláci)
 • 25.5. - třídy Sluníčka a Motýlci – kino ve Zlatém jablku
 • 29.5. - 9.6. - projekt paní učitelky L. Vrbové "INDIÁNI", spojený s oslavou Dne dětí.
 • 31.5. – třída Motýlci – celodenní výlet do Malenovic
 • 31.5. – třída Broučci – celodenní výlet do Žeranovic
 • 31.5. – třída Sluníčka – celodenní výlet do Vizovic.     Žádáme rodiče, aby své děti přivedli do MŠ                  nejpozději do 7.30 hod.                                                      Dětem dejte do batůžku pláštěnku, sladkost                ( ne čokoládu). Ve školce děti dostanou na cestu řízek s chlebem, ovocnou svačinku a pití.                      Předpokládaný příjezd všech tříd je přibližně ve 14.00 hod.
 • Podrobné informace k akcím budou na nástěnkách          v šatnách dětí.

                                                                 

AKCE V DUBNU:

 3.4.2023 - Velikonoce v muzeu. Třída Motýlků.

11.4.2023 - ,,Umělecká vycházka".

                      Prohlídka ZUŠ na Jižních Svazích. Třída Sluníček

12.4.2023 - Prohlídka ZUŠ. Třída Motýlci.

13.4.2023 - Návštěva divadla na MALÉ SCÉNĚ.

                      Tůdle, nůdle, aneb rošťačíme s dětmi.

                      Všechny třídy. Děti přiveďte do 7.00 hodin.

18.4.2023 - Divadlo v MŠ - UKLIĎME LES.

20.4.2023 - Výlet do ZOO. Třída Motýlci.

27.4.2023 - Divadlo v MŠ - DĚDEČKŮV DVOREČEK.

AKCE V BŘEZNU

 8.3.2023 - Třída Motýlků půjde do muzea ve Zlíně.

15.3.2023 - Návštěva všech předškolních dětí v první třídě                          17. ZŠ.

23.3.2023 - Sluníčka a Broučci navštíví kino ve Zlatém jablku.                        Pásmo krátkých pohádek - Pohádková zahrádka.                          Děti budou odcházet v 8.00 z MŠ.

24.3.2023 - Studentky Pedagogické školy si pro děti připravily                        pohádkové povídání, zpívání a tancování.                                      Začátek v 9.00 hodin na Pedagogické škole.

28.3.2023 - Třída Sluníček navštíví knihovnu na JS.                                            S programem ,,Velikonoce".                                                            Třída Motýlků jedou do knihovny.

31.3.2023 - Sluníčka navštíví muzeum ve Zlíně.


AKCE V ÚNORU: 

  9.2.2023 - Motýlci jedou do muzea ve Zlíně. 

20.2. až 24.2.2023 - Slavíme Masopust  

23.2.2023 - Masopustní karneval.                                                                       Prosíme rodiče, připravte dětem tématickou                                  masku.

 24.2-2023 - Žongléřská show v MŠ.                                                                    Začátek v 8.15.hod.Váš text začíná právě zde.

     Dle počasí půjdou všechny třídy do lesa nakrmit zvířátka.

AKCE V LEDNU:

Všechny třídy si připomenou příchod TŘÍ KRÁLŮ.

10.1.2023 - Třída Motýlků pojede do knihovny.

13.1.2023 - Třída Sluníček a střední děti z Broučků půjdou                         do tělocvičny - DEN PRO ZDRAVÍ.

18.1.2023 - PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ V MŠ.                          Týká se pouze přihlášených dětí.

19.1.2023 - Divadlo v MŠ:                                                                                     ,,POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY".


AKCE V PROSINCI:

 2.12.2022 - Všechny děti středního věku půjdou cvičit do                          tělocvičny Pedagogické školy.

 7.12.2022 - Za dětmi přijde MIKULÁŠ.                                                                  ,,Čertovsko-andělský karnevalový rej"                    PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PŘIPRAVILI KOSTÝM                                      ČERTÍKA NEBO ANDÍLKA.                               

12.12.2022 - Třída Broučků - středňáci navštíví program                             ,,Na obloze svití hvězda" ve zlínském muzeu.

14.12.2022 - Třída Motýlků navštíví program ,,Na obloze                             svití hvězda" ve zlínském muzeu.

14.12.2022 - Naše MŠ se již tradičně účastní charitativní                             akce ,,DEN PRO ZUZANKU".                                                           Ve vestibulu školy proběhne jarmark, jehož                             výtěžek bude věnován na dětskou onkologii.

15.12.2022 - Divadlo s vánoční pohádkou v MŠ.                                               Divadlo zrušeno pro velkou nemocnost dětí.

20.12.2022 - Zveme rodiče do tříd svých dětí na                                               VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI.                                                         Začínáme v 15.00 hod.                                                      ZRUŠENO, PRO VYSOKOU NEMOCNOST DĚTÍ.

21.12.2022 - Dopolední zpívání u stromečku ve třídách                                 dětí, spojené s rozdáváním dárečků.


                                Akce v listopadu:


  4.11.2022 - DEN PRO ZDRAVÍ - Třída Sluníček navštíví tělocvičnu 17. ZŠ.

10.11.2022 - DIVADLO V MŠ - ,,Jak si stromy povídají". Začínáme v 8.30 hod.

21.11.2022 - Třída Sluníček navštíví knihovnu na JS. Téma - PODZIM - ZIMA.

23.11.2022 - PEČENÍ PERNÍČKŮ - Pečeme ve všech třídách.

                      - Třída Motýlků pojede na Malou scénu na pohádku ,,O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA".

25.11.2022 - FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ - ,,VÁNOČNÍ SADA".

28.11.2022 - Třída Sluníček navštíví program ,,Na obloze svití hvězda" ve zlínském muzeu.

30.11.2022 - ZDOBENÍ PERNÍČKŮ.


AKCE V ŘÍJNU:

7. a 12.10.2022  si třída Motýlků pojede prohlédnout zlínský                                   mrakodrap  a budovu Prioru.                                    11. 10.2022 - Divadlo Truhlice v MŠ.                                                                         ,,Hygiena - mytí rukou"                                                                       Začátek v 8.30.hod.                                                     21.10.2022 - Divadelní představení na Malé scéně                                               ,,Vodník Česílko"                                                                                   Pojedou děti ze Sluníček a starší Broučci.                                      Z MŠ odcházíme v 7.30.hod.

AKCE V ZÁŘÍ:                                                                             

13.9.2022 - Divadelní představení v MŠ                                                                         KOUZELNÍK TOM - začínáme v 8.30 hod.


Předškoláci:                                                                                  

14.9.2022 - Preventivní program pro předškolní děti                                                  ve spolupráci s Městskou policií Zlín.

Děti se seznámí s pravidly bezpečného chování. Například jak se chovat k neznámým lidem, co dělat při kontaktu s cizím psem, jak se chovat při nálezu infekčního materiálu apod. Vše proběhne v dopoledních hodinách na školní zahradě.

22.9.2022 - Předškolní děti pojedou na vzdělávací program do přírodovědného centra TRNKA v Uherském Hradišti.                          Autobus bude odjíždět od MŠ v 7.20 hod. Děti je nutno přivést nejpozději do 7.15 hod.                     

Od 8.9.2022 do 20.10.2022 budou přihlášené děti navštěvovat      6 lekcí kurzu plavání. Dětem do batůžku připravte plavky, koupací čepici a ručník s mýdlem.  

AKTUÁLNĚ.

V pátek 23. 9. 2022 pojede třída Sluníček na výlet do ZOO Lešná.  Odcházíme ze školky v 8. 00 hod. Dětem dejte do batůžku pláštěnku, pití a něco na zub.