Akce pro děti

  Školní akce v roce 2022-2023

AKCE ČERVEN:

 • Čtvrtek 1.6. – den dětí na školní zahradě v rámci projektu Indiáni.
 • Čtvrtek 8.6. – Sporťáček v MŠ Dětská. 
             Středa 14.6. – pasování předškoláků a ukončení                                                 školního roku na školní zahradě                                                   s živou hudbou a opékání špekáčků.
 • ZVEME RODIČE NA SPOLEČNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU. Společně si opečeme špekáčky. K dobré náladě přispěje živá hudba od 15 do 17 hodin.
 • 15.6. – pohádkové divadlo v MŠ
 • 21.6. -  pojedou Motýlci na Velíkovou
 • 26.6.  - proběhne dopoledne na školní zahradě karneval.                Dětem připravte masku.
 • 27.6. – Olympiáda Pedagogické školy na hřišti 17.ZŠ                      od 8:30 do 11:00 hod. 
 • 28.6. – se bude konat schůzka s rodiči nových dětí                     od 15:00hod. 

AKCE KVĚTEN:                                                                 

 • 2.5. – třída Sluníčka – DDM Astra (Malá ZOO)
 • 3.5. – Stadion mládeže – atletika (předškoláci)
 • 10.5. – 11.5. přespání v MŠ (předškoláci)
 • 12.5 – hřiště 17. ZŠ (předškoláci)
 • 15.5. – třída Motýlci – Tvoření s maminkou ke Dni matek.
 • 16.5. – třída Sluníčka – Tvoření s maminkou ke Dni matek
 • 17.5. – třída Motýlci – Velíková (téma Voda)
 • 17.5. – třída Broučci – Tvoření s maminkou ke Dni matek
 • 18.5. – návštěva ZUŠ – koncert (pouze předškoláci)
 • 22.5. - třída Sluníčka – výlet na Velíkovou
 • 23.5. – focení tříd v MŠ
 • 24.5. – atletika (předškoláci)
 • 25.5. - třídy Sluníčka a Motýlci – kino ve Zlatém jablku
 • 29.5. - 9.6. - projekt paní učitelky L. Vrbové "INDIÁNI", spojený s oslavou Dne dětí.
 • 31.5. – třída Motýlci – celodenní výlet do Malenovic
 • 31.5. – třída Broučci – celodenní výlet do Žeranovic
 • 31.5. – třída Sluníčka – celodenní výlet do Vizovic.     Žádáme rodiče, aby své děti přivedli do MŠ                  nejpozději do 7.30 hod.                                                      Dětem dejte do batůžku pláštěnku, sladkost                ( ne čokoládu). Ve školce děti dostanou na cestu řízek s chlebem, ovocnou svačinku a pití.                      Předpokládaný příjezd všech tříd je přibližně ve 14.00 hod.
 • Podrobné informace k akcím budou na nástěnkách          v šatnách dětí.

                                                                 

AKCE V DUBNU:

 3.4.2023 - Velikonoce v muzeu. Třída Motýlků.

11.4.2023 - ,,Umělecká vycházka".

                      Prohlídka ZUŠ na Jižních Svazích. Třída Sluníček

12.4.2023 - Prohlídka ZUŠ. Třída Motýlci.

13.4.2023 - Návštěva divadla na MALÉ SCÉNĚ.

                      Tůdle, nůdle, aneb rošťačíme s dětmi.

                      Všechny třídy. Děti přiveďte do 7.00 hodin.

18.4.2023 - Divadlo v MŠ - UKLIĎME LES.

20.4.2023 - Výlet do ZOO. Třída Motýlci.

27.4.2023 - Divadlo v MŠ - DĚDEČKŮV DVOREČEK.

AKCE V BŘEZNU

 8.3.2023 - Třída Motýlků půjde do muzea ve Zlíně.

15.3.2023 - Návštěva všech předškolních dětí v první třídě                          17. ZŠ.

23.3.2023 - Sluníčka a Broučci navštíví kino ve Zlatém jablku.                        Pásmo krátkých pohádek - Pohádková zahrádka.                          Děti budou odcházet v 8.00 z MŠ.

24.3.2023 - Studentky Pedagogické školy si pro děti připravily                        pohádkové povídání, zpívání a tancování.                                      Začátek v 9.00 hodin na Pedagogické škole.

28.3.2023 - Třída Sluníček navštíví knihovnu na JS.                                            S programem ,,Velikonoce".                                                            Třída Motýlků jedou do knihovny.

31.3.2023 - Sluníčka navštíví muzeum ve Zlíně.


AKCE V ÚNORU: 

  9.2.2023 - Motýlci jedou do muzea ve Zlíně. 

20.2. až 24.2.2023 - Slavíme Masopust  

23.2.2023 - Masopustní karneval.                                                                       Prosíme rodiče, připravte dětem tématickou                                  masku.

 24.2-2023 - Žongléřská show v MŠ.                                                                    Začátek v 8.15.hod.Váš text začíná právě zde.

     Dle počasí půjdou všechny třídy do lesa nakrmit zvířátka.

AKCE V LEDNU:

Všechny třídy si připomenou příchod TŘÍ KRÁLŮ.

10.1.2023 - Třída Motýlků pojede do knihovny.

13.1.2023 - Třída Sluníček a střední děti z Broučků půjdou                         do tělocvičny - DEN PRO ZDRAVÍ.

18.1.2023 - PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ V MŠ.                          Týká se pouze přihlášených dětí.

19.1.2023 - Divadlo v MŠ:                                                                                     ,,POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY".


AKCE V PROSINCI:

 2.12.2022 - Všechny děti středního věku půjdou cvičit do                          tělocvičny Pedagogické školy.

 7.12.2022 - Za dětmi přijde MIKULÁŠ.                                                                  ,,Čertovsko-andělský karnevalový rej"                    PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PŘIPRAVILI KOSTÝM                                      ČERTÍKA NEBO ANDÍLKA.                               

12.12.2022 - Třída Broučků - středňáci navštíví program                             ,,Na obloze svití hvězda" ve zlínském muzeu.

14.12.2022 - Třída Motýlků navštíví program ,,Na obloze                             svití hvězda" ve zlínském muzeu.

14.12.2022 - Naše MŠ se již tradičně účastní charitativní                             akce ,,DEN PRO ZUZANKU".                                                           Ve vestibulu školy proběhne jarmark, jehož                             výtěžek bude věnován na dětskou onkologii.

15.12.2022 - Divadlo s vánoční pohádkou v MŠ.                                               Divadlo zrušeno pro velkou nemocnost dětí.

20.12.2022 - Zveme rodiče do tříd svých dětí na                                               VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI.                                                         Začínáme v 15.00 hod.                                                      ZRUŠENO, PRO VYSOKOU NEMOCNOST DĚTÍ.

21.12.2022 - Dopolední zpívání u stromečku ve třídách                                 dětí, spojené s rozdáváním dárečků.


                                Akce v listopadu:


  4.11.2022 - DEN PRO ZDRAVÍ - Třída Sluníček navštíví tělocvičnu 17. ZŠ.

10.11.2022 - DIVADLO V MŠ - ,,Jak si stromy povídají". Začínáme v 8.30 hod.

21.11.2022 - Třída Sluníček navštíví knihovnu na JS. Téma - PODZIM - ZIMA.

23.11.2022 - PEČENÍ PERNÍČKŮ - Pečeme ve všech třídách.

                      - Třída Motýlků pojede na Malou scénu na pohádku ,,O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA".

25.11.2022 - FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ - ,,VÁNOČNÍ SADA".

28.11.2022 - Třída Sluníček navštíví program ,,Na obloze svití hvězda" ve zlínském muzeu.

30.11.2022 - ZDOBENÍ PERNÍČKŮ.


AKCE V ŘÍJNU:

7. a 12.10.2022  si třída Motýlků pojede prohlédnout zlínský                                   mrakodrap  a budovu Prioru.                                    11. 10.2022 - Divadlo Truhlice v MŠ.                                                                         ,,Hygiena - mytí rukou"                                                                       Začátek v 8.30.hod.                                                     21.10.2022 - Divadelní představení na Malé scéně                                               ,,Vodník Česílko"                                                                                   Pojedou děti ze Sluníček a starší Broučci.                                      Z MŠ odcházíme v 7.30.hod.

AKCE V ZÁŘÍ:                                                                             

13.9.2022 - Divadelní představení v MŠ                                                                         KOUZELNÍK TOM - začínáme v 8.30 hod.


Předškoláci:                                                                                  

14.9.2022 - Preventivní program pro předškolní děti                                                  ve spolupráci s Městskou policií Zlín.

Děti se seznámí s pravidly bezpečného chování. Například jak se chovat k neznámým lidem, co dělat při kontaktu s cizím psem, jak se chovat při nálezu infekčního materiálu apod. Vše proběhne v dopoledních hodinách na školní zahradě.

22.9.2022 - Předškolní děti pojedou na vzdělávací program do přírodovědného centra TRNKA v Uherském Hradišti.                          Autobus bude odjíždět od MŠ v 7.20 hod. Děti je nutno přivést nejpozději do 7.15 hod.                     

Od 8.9.2022 do 20.10.2022 budou přihlášené děti navštěvovat      6 lekcí kurzu plavání. Dětem do batůžku připravte plavky, koupací čepici a ručník s mýdlem.  

AKTUÁLNĚ.

V pátek 23. 9. 2022 pojede třída Sluníček na výlet do ZOO Lešná.  Odcházíme ze školky v 8. 00 hod. Dětem dejte do batůžku pláštěnku, pití a něco na zub.

Školní akce v roce 2021-2022

AKCE V ČERVNU:

1.6.2022 - OSLAVA DNE DĚTÍ - hravé dopoledne na školní                        zahradě.

8.6.2022 - TATÍNKOVSKÉ ODPOLEDNE  - Hrajeme si                                   s tatínky. Začínáme v 15.00 hod ve třídách dětí.

16.6.2022 -  ZVEME RODIČE NA SPOLEČNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU. Společně si opečeme špekáčky. K dobré náladě přispěje živá hudba od 15 do 17 hodin.

20.6.2022 - Třída Sluníček navštíví knihovnu JS                                            s programem LÉTO.

23.6.2022 - DOPOLEDNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL SPOJENÝ                                          S ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY.

Projekty pro děti v tomto měsíci.

Od 6 do 10.6.2022 bude probíhat projekt ,,PUTOVÁNÍ KAPKY MARTIČKY".

Od 13 do 17.6.2022 projekt ,,MY JSME MALÍ SPORTOVCI".

Ve dnech 14.,15.,16.6.2022 budeme s dětmi vyjíždět na stadiony SK Zlín. Starším dětem dejte šest lístků na trolejbus.

AKCE V KVĚTNU:

3.5.2022 - Děti pojedou do kina na film Tlapková                                  patrola. Začátek v 9.00 hod.

6.5.2022 - Projektový den  na celé dopoledne pro                                  předškolní děti věnovaný přírodě a zdravému                      pohybu.

                   ,,UČÍME SE SE ZDRAVÍKEM".

9.5.2022 - Předškolní děti se zúčastní koncertu na ZUŠ                      ve Zlíně na JS.

11.5.2022 - OSLAVA DNE MAMINEK 

                     Zveme všechny maminky na posezení                                 spojené s tvořením vet třídách svých  dětí.                         Začínáme v 15 hodin.

19.5.2022 - Výlet na hrad Malenovice.

23.5.2022 - Muzikohrátky pro děti v MŠ. Začátek v 8.30.

30.5.2022 - Společné focení tříd ke konci školního roku.


AKCE V DUBNU:

5.4.2022 - Den pro zdraví.
                    Cvičíme v tělocvičně ZŠ - Koťátka.
7.4.2022 - Předškolní děti jedou na Filmové                                  ateliery Zlín.
                      Odcházíme v 7.30 hod z MŠ.
11.4.2022 - Návštěva knihovny na JS - Sluníčka.
12.4.2022 - Den pro zdraví - Kuřátka
20.4.2022 - Den otevřených dveří v naší MŠ pro                            nové děti.
                      V době od 9.30 do 11.00 hod.
22.4.2022 - Divadlo na Malé scéně - Malá                                      čarodějnice.
                      Začátek v 10.00 hod.
28.4.2022 - Pohádkové divadlo v MŠ.
          Návštěva Základní umělecké školy: 
12.4.2022 - Sluníčka.
13.4.2022 - Koťátka.
20.4.2022 - Kuřátka.
           Začátek vždy od 10.00 hod.

AKCE V BŘEZNU:

2.3.2022- Divadlo v MŠ - ENTENTÝKY.

                  Začátek v 10.30.hod

14.3.- 18.3.2022 - Ve všech třídách bude                                                   probíhat  projekt

               ,,PRINCEZNIČKA VE VĚŽI".

Od 21.3.2022 - PŘIVÍTÁME JARO

DNY PRO ZDRAVÍ: Cvičení v tělocvičně na ZŠ.

1.3.2022 - KUŘÁTKA

3.3.2022 - KOŤÁTKA


AKCE V ÚNORU:

31.1. - 4.2.2022 - TĚŠÍME SE NA ZIMNÍ                                                     OLYMPIJSKÉ HRY.

Týden plný her a sportování.

22.2.2022 - Divadelní představení s názvem- 

                            ,,STOLOVÁNÍ"

Začátek v 8.30.hod. 

21.2.- 25.2.2022 - Bude probíhat ve všech třídách

                                  MASOPUSTNÍ HRANÍ.

Ve čtvrtek 24.2.2022 budeme mít karneval. 

Prosíme připravte dětem masky k tématu.

DNY PRO ZDRAVÍ: Cvičení v tělocvičně na ZŠ.

2.2.2022- KUŘÁTKA

1.2.2022- SLUNÍČKA

3.2 a 18.2.2022- KOŤÁTKA

Dle počasí navštívíme zimní les.

AKCE V LEDNU:

18.01.2022 - Divadelní představení v MŠ s názvem -

                              ,,VČELÍ KRÁLOVNA"

Začátek v 8.30hod.

DNY PRO ZDRAVÍ: Cvičení v tělocvičně na ZŠ.

19.01 a 25.01 2022- KUŘÁTKA

11.01 - SLUNÍČKA

20.01 - KOŤÁTKA

               Akce v měsíci prosinec.

1.12.2021- Za dětmi přijde Mikuláš, také proběhne mikulášský rej masek. 

                      Prosíme rodiče, aby dětem připravili kostým čertíka nebo andílka.

                    - Zdobení perníčků.

  7.12.2021- V MŠ proběhne žonglérská show. Začínáme v 8.15 hod.

15.12.2021-Charitativní akce ,,Den pro Zuzanku". 

                     Ve vestibulu školy proběhne jarmark. Výtěžek bude věnován na dětskou                                       onkologii.

20.12.2021-Sluníčka navštíví knihovnu s vánočním programem.

21.12.2021- Divadlo v MŠ: VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA. Začátek v 8.30 hod.

                    - Vánoční koledování s rodiči na zahradě školy. -Je nám líto, ale tato akce se z                              důvodu špatné epidemiologické situace ruší.

22.12.2021- Dopolední zpívání u stromečku ve třídách dětí, spojené s rozdáváním dárečků.


Akce v měsíci listopad.


                               NÁVŠTĚVA KNIHOVNY JIŽNÍ SVAHY NA TÉMA : ,,STRAŠIDÝLKA".

PONDĚLÍ 1.11.2021:  třída KUŘÁTKA na 9.00 hod.

                                       třída SLUNÍČEK na 10.00 hod.

 ÚTERÝ 2.11.2021:     třída KOŤÁTKA na 10.00 hod.


  9.11.2021 - Divadlo v MŠ: KAŠPÁREK A JEŽIBABA. Začínáme v 8.30 hod.

22.11.2021 - Divadlo v MŠ: POHÁDKA Z POUTI. Začínáme v 8.30 hod.

24.11.2021- Pečení vánočních perníčků.

25.11.2021 - VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ.Akce v měsíci říjen.


 6.10.2021- Oční prohlídka přihlášených dětí.

 7.10.2021- Projekt: Zakousni se do pohybu.

                      Začínáme v 8.30 hod. Dle počasí na školní                                  zahradě.

12.10.2021- Divadelní představení v MŠ. 

                       ,,Zubykaz"

                        Začátek v 10.00 hod.


V týdnu od 18.10. do 22.10. bude probíhat barevný týden.

Prosíme rodiče o spolupráci při oblékání dětí v jednotlivých dnech do těchto barev: ŽLUTÉ PONDĚLÍ                                                                                ČERVENÉ ÚTERÝ                                                                                ZELENÁ STŘEDA                                                                                MODRÝ ČTVRTEK                                                                              ORANŽOVÝ PÁTEK


26.10.2021- Loutkové divadlo v MŠ.

                       Tři pohádky: ,,Kohoutek a slepička"

                                              ,,Perníková chaloupka"

                                              ,,Červené klubíčko"

                          Začátek v 8.30 hod.

Akce v měsíci září:

AKTUÁLNĚ:

V PÁTEK 24.9.2021 PŮJDOU DĚTI ZE TŘÍDY KUŘÁTEK  DO LESA.

TŘÍDA KOŤÁTEK Z DŮVODU VELKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ PŮJDE DO LESA V TÝDNU OD 27.9. DO 1.10.2021.

Dětem dejte batůžek s pitím, svačina je zajištěna. Dle počasí i pláštěnku.

V PÁTEK 10.9.2021 PŮJDOU DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK NA VYCHÁZKU DO LESA. 


7.9.2021 -  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ- Akce pro předškolní děti. 

                    V 8.30 pojedou děti přistaveným autobusem                                 do Malenovic na dopravní hřiště. 

                     Předpokládaný návrat je v 11.00 hod.

9.9.2021 - TOMÁŠOVA SHOW - Kouzelnické představení    

                    s doprovodným zábavným programem.

                   Začátek v 8.30 hod.

21.9.2021 - DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA 

                      Pohádkové představení ,,Křišťálová studánka"

                      Začátek v 8.30 hod.

JDEME DO KNIHOVNY NA BESEDU ,,SLUŠNÉ CHOVÁNÍ"

                     A TO:  KOŤÁTKA  16.9.2021 v 9.30 hod.

                                 SLUNÍČKA 16.9.2021 v 10.00 hod.

                                 KUŘÁTKA 23.9.2021 V 10.00 hod.

                                

30.9.2021 - Preventivní program pro předškolní děti ve                                    spolupráci s Městskou policií Zlín.

                      Děti se seznámí s pravidly bezpečného chování.

                      Například jak se chovat k neznámým lidem, co

                      dělat při kontaktu s cizím psem, jak se chovat

                      při nálezu infekčního materiálu apod.

                      Vše proběhne v dopoledních hodinách na školní

                      zahradě.