Režim dne

                                      REŽIM DNE:

6.00 - 8.30 hod.: scházení dětí, přivítání, spontánní hry 

                             (hry k tématu, centra u stolečku i na koberci) 

7.30 - 8.30 hod.: hygiena, podávání snídaně dle příchodu a potřeby každého dítěte. 

8.00 - 9.30 hod.: spontánní a řízené aktivity dětí v rámci TVP PV s návazností ŠVP PV                         (individuální, skupinové a frontální vzdělávací činnosti, zdravotní cvičení) 

9.30 - 9.50 hod.: hygiena, podávání přesnídávky 

9.50 -11.50 hod.: příprava na pobyt venku a pobyt venku, pohybové aktivity, 

                                 seznamování s přírodou a okolním světem, volné aktivity

11.50 -12.30 hod.: hygiena, podávání oběda 

12.30 -14.00 hod.: hygiena, odpolední odpočinek s pohádkou, náhradní klidové                                               aktivity pro předškolní děti (projekty pro předškoláky) 

14.00 -14.30 hod.: hygiena, podávání odpolední svačiny 

14.30 -16.30 hod.: odpolední aktivity, pobyt na školní zahradě -dle počasí.

Informace rodičům:

Příchod dětí do mateřské školy: 6.00 - 8.00 hod.

Rodičům je umožněno po předchozí domluvě s paní učitelkou přivést dítě i v jinou dobu. Rodič nebo jím pověřená osoba přivede dítě převlečené do své třídy, osobně předá paní učitelce a v případě potřeby nahlásí zdravotní stav dítěte (očkování, nevolnost předešlý den, atd.) Dítě musí být bez teploty, silného nachlazení, infekční nemoci nebo jiných zdravotních problémů. Paní učitelka přebírá odpovědnost za dítě po jeho převzetí od rodiče nebo jím pověřeného zástupce.

Mateřská škola se zamyká v 8.15 hod.

Vyzvedávání dětí z MŠ:

12.15-12.40 hod - děti, které přišly jen na dopolední pobyt.

14.15-16.30 hod - děti, které přišly na celodenní pobyt.

Mateřská škola bude v době vyzvedávání dětí odemčena, rodiče využívají pro vstup bezpečnostní čipy.

Děti vyzvedává rodič, nebo jím písemně pověřená osoba.