Letní prázdninový provozZápis dětí z jiných mateřských škol do naší školy na prázdninový provoz, se bude konat 19.5.2023.

Do náhradní MŠ na období hlavních školních prázdnin se přijímají děti pouze v době uzavření jejich kmenové mateřské školy. Informujte se ve Vaší škole.

Na toto období je možné přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost lze podat na celý provoz, nebo na jeho část. Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující přihlášku.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

  • Vyplnit přihlášku, vytisknout ji
  • Zajistit si Žádost o vydání potvrzení o očkování z kmenové MŠ
  • Podepsanou přihlášku a oskenované (příp. ofocené) potvrzení o očkování zaslat na e-mailovou adresu: reditelna@mssnpzlin.cz
  • V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout si individuální postup na tel.:   776 417 669
  • Termín pro odeslání přihlášky byl stanoven na pátek 19.5.2023 od 8.00 do 16.00 hod.
  • Informaci o přijetí obdrží žadatelé e-mailem
  • Přijatí uchazeči následně doručí originál podepsané přihlášky a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy podle instrukcí .