Letní prázdninový provoz

                          ZÁPIS - LETNÍ PRÁZDNINY 2024

        Zápis dětí z jiných mateřských škol do naší školy 

        na prázdninový provoz, se bude konat 21.5.2024.

Do náhradní MŠ na období hlavních školních prázdnin se přijímají děti pouze v době uzavření jejich kmenové mateřské školy. Informujte se ve Vaší škole.

Na toto období je možné přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost lze podat na celý provoz, nebo na jeho část. Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující přihlášku.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

  • Vyplnit přihlášku naší MŠ, vytisknout ji
  • Zajistit si potvrzení o očkování z kmenové MŠ (kopie)
  • Podepsanou přihlášku a oskenované (příp. ofocené) potvrzení o očkování zaslat na e-mailovou adresu: reditelna@mssnpzlin.cz
  • V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout si individuální postup na tel.:   776 417 669
  • Termín pro odeslání přihlášky do MŠ byl stanoven na 21.5.2024 od 8.00 do 16.00 hod.
  • Informaci o přijetí/nepřijetí obdrží žadatelé e-mailem do 20.6.2024
  • Přijatí uchazeči následně doručí originál podepsané přihlášky a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy podle instrukcí před nástupem do MŠ


Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

1. Přijímány jsou přednostně děti, které jsou v průběhu školního roku 2023/24 zapsány v následujících MŠ:

Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace

a to nejvýše na dobu, po kterou daná mateřská škola přerušila provoz.

2. Rozhoduje pořadí podaných kompletních žádostí, které je stanoveno podle věku a to od nejstaršího dítěte.  

  

Doplňující informace:

- Zápis na letní prázdniny se týká jen dětí z jiných MŠ, netýká se dětí, které již naši MŠ navštěvují.

- Ve všech MŠ na Jižních svazích je datum zápisu stanoven na 21.5.2024 elektronicky od 8.00 do 16.00 hod.

Zákonné zástupce dětí naší MŠ žádáme o nahlášení docházky Vašeho dítěte v době letních prázdnin.          S přihlédnutím na tuto informaci budeme teprve přijímat děti z jiných MŠ. Pokud budete potřebovat potvrzení o očkování do jiné MŠ, napište nám na email nebo si osobně vyžádejte u ředitelky školy.