Zápis do MŠ

Informace rodičům.

K 1.9.2023 je naše mateřská škola plně obsazena.INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče nových dětí se bude konat v mateřské škole ve třídě SLUNÍČEK, ve středu 28. 6. 2023 v 15.00 hodin. Nutná účast alespoň jednoho z rodičů – předání rozhodnutí o přijetí /oproti podpisu/ i předání nutných tiskopisů a dalších informací. _____________________________

Při přijetí dítěte do více MŠ oznamte, co nejdříve, do které MŠ nastoupí dítě docházku a kde nenastoupí. Tuto informaci nám podejte písemně na e-mailovou adresu:reditelna@mssnpzlin.cz nebo poštou. V případě uvolnění místa budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

________________________________

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ si vyzvedávejte osobně v MŠ - ve čtvrtek 25.5.2023                                                                                                                                                      v pondělí 29.5.2023                                                                                                                                                    v úterý 30.5.2023                                    Vždy od 7.00 do 15.00 hod. oproti podpisu u ředitelky školy. Zvoňte na ředitelnu nebo na třídu Sluníčka.

_________________________

Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou.                               V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.                                           Telefon. kontakt: 776 417 669

                                                                                                                         Jitka Gottfriedová, ředitelka školy