Zápis do MŠ

        Zápis do MŠ na školní rok 2024 - 2025.  VÝSLEDKY

Informace rodičům


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče nových dětí se bude konat v mateřské škole ve třídě SLUNÍČEK, ve středu 26. 6. 2024 v 15.00 hodin. Nutná účast alespoň jednoho z rodičů – předání rozhodnutí o přijetí /oproti podpisu/ i předání nutných tiskopisů a dalších informací. _____________________________

Při přijetí dítěte do více MŠ oznamte, co nejdříve, do které MŠ nastoupí dítě docházku a kde nenastoupí. Tuto informaci nám podejte písemně na e-mailovou adresu:reditelna@mssnpzlin.cz nebo poštou. V případě uvolnění místa budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

________________________________

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ si vyzvedávejte osobně v MŠ -  pondělí 3.6.2024                                                                                                                                                         úterý     4.6.2024                                                                                                                                                           středa   5.6.2024                                      Vždy od 7.00 do 15.00 hod. oproti podpisu u ředitelky školy. Zvoňte na ředitelnu nebo na třídu Sluníčka.

_________________________

Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou.                               V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.                                           Telefon. kontakt: 776 417 669

                                                                                                                         Jitka Gottfriedová, ředitelka školy