Projekty školy

Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 
Záměrem tohoto projektu je prezentovat pohyb, jako každodenní přirozenou potřebu dětí, a zdravé řešení volnočasových aktivit. Vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů, jak individuálních, tak skupinových. Děti jsou při cvičení rozděleny podle věku.Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti dětí a budování vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení pohádek rodičem a učitelkou.


                                Projekt Šablony II.

Naše MŠ z tohoto projektu získala finanční prostředky na školního asistenta a na projektové dny pro děti ve škole i mimo ni.

Projekt Šablony III.

                    Naše MŠ z tohoto projektu získala finanční prostředky na školního asistenta.


Projekt Šablony I. v MŠ SNP ZLÍN